Volver a la búsqueda

Logman s.r.o., Prešov

O stredisku

Priestory, vybavenie, služby
Hemodialyzačné stredisko sídli v areáli FNsP J. A. Reimana v Prešove v budove geriatrického pavilónu na 8. poschodí. Na dialyzačnom stredisku je k dispozícii 20 dialyzačných monitorov. Súčasťou dialyzačného strediska je nefrologická ambulancia a ambulancia pre liečbu peritoneálnou dialýzou. Nefrologická ambulancia poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom s ochorením obličiek alebo s podozrením na ochorenie obličiek, vrátane ich USG vyšetrenia.

Poskytujeme komplexnú liečebno - preventívnu a ošetrovateľskú starostlivosť na 16 lôžkach v trojzmennej prevádzke v pondelok, ostatné dni v dvojzmennej prevádzke. Využívame všetky modality dialyzačnej liečby. Lekári nefro-dialyzačného centra vykonávajú nefrologické konziliárne vyšetrenia pre pacientov hospitalizovaných vo FNsP J. A. Reimana v Prešove. V prípade potreby zabezpečujeme hemodialyzačnú liečbu na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny v Prešove. Stredisko má dobre rozvinutý peritoneálny program.

Personál a kontakty:
    garant:
    MUDr. Karol Gurský, PhD.
    [email protected]
    051/ 758 3466
    0915 755 783

    lekári:
    MUDr. Ľubov Lešková
    [email protected]

    MUDr. Iveta Hofierková
    [email protected]

    vedúca sestra:
    Bc. Marcela Bačkayová
    [email protected]
    051/ 758 3465

    ambulancia: 051/ 701 1418
    sála: 051/ 701 1273
    fax: 051/ 758 3465

POZOR!
Vyšetrovaní budú iba pacienti aktuálne telefonicky objednaní!
Pôvodné termíny na nefrologický odber je potrebné vopred telefonicky potvrdiť na tel.č. ambulancie príslušného strediska.

Está en buenas manos
MUDr. Karol Gurský, PhD.Director Médico
Bc. Marcela BačkayováSupervisor
Cifras OperativasNúmero de Turnos: 3
Equipos
  • 5008 CorDiax
Modalidades ofrecidas
  • CAPD
  • APD
  • ONLINE HDF
  • High-Flux HD
Póngase en contacto
Obtener direcciones
Contáctenos
FNsP J. A. Reimana, Jána Hollého 14
080 01 Prešov
Eslovaquia

Teléfono +421 51 701 1418
Teléfono +421 51 701 1282
Fax +421 51 758 3465
Horario de Apertura
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
7:00 - 12:00
12:30 - 15:00
7:00 - 12:00
12:30 - 15:00
7:00 - 12:00
12:30 - 15:00
7:00 - 12:00
12:30 - 15:00
7:00 - 12:00
12:30 - 15:00