Volver a la búsqueda

Logman s.r.o., Košice - Kalinčiakova

O stredisku

Priestory, vybavenie, služby
Stredisko Logman a.s. v Košiciach sa radí medzi najmodernejše nefro-dialyzačné strediská na Slovensku. Klinika sídli v novej účelovej budove v areáli FN L. Pasteura. Okrem iného poskytuje nové pracovisko priestor pre 22 lôžok pre liečbu dialyzovaných chorých s možnosťou individuálneho relaxu počas liečby a veľkoryso pojektované ambulatné priestory s osobitnými priestormi pre chorých liečených peritoneálnou dialýzou. Nezabudlo sa ani na priestory pre pregraduálnu a postgraduálnu výchovu medikov a lekárov špecialistov.

Centrum poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť ako ambulantná, diagnostická a liečebná, zahŕňajúca všetky moderné mimotelové metódy liečby na najnovších prístrojoch. Rutinne sa vykonávajú diagnostické biopsie obličky v spolupráci s Ústavom patológie FN LP. V prípade závažných intoxikácii vykonávame hemoperfúzie, liečebné plazmaferézy a akútne hemodialýzy. Úzko spolupracujeme s oddelením akútnej a intenzívnej medicíny (OAIM) vo FN LP, kde sme spoločne zaviedli kontinuálne eliminačné metódy (CVVH, CVVHDF). Nefrologická klinika pracuje v nepretržitom režime 24 h denne, 7 dní v týždni.

Personál a kontakty:
    garant:

    MUDr. Peter Mizla
    [email protected]
    055/ 615 2946
    0915 755 782

    lekári:
    MUDr. Patrik Vrbjar
    [email protected]

    MUDr. Andrea Gočalová
    [email protected]

    MUDr. Mariana Toperczerová
    [email protected]

    MUDr. Petra Hrabčáková, PhD.
    [email protected]

    vedúca sestra:
    Mgr. Alena Antoníková
    [email protected]
    055/ 615 2948

    ambulancia: 055/ 615 2947
    sála: 055/ 615 2948, 0905 873 504
    fax: 055/ 622 3914

POZOR!
Vyšetrovaní budú iba pacienti aktuálne telefonicky objednaní!
Pôvodné termíny na nefrologický odber je potrebné vopred telefonicky potvrdiť na tel.č. ambulancie príslušného strediska.

Está en buenas manos
MUDr. Peter Mizla Director Médico
Mgr. Alena AntoníkováSupervisor
Cifras OperativasNúmero de Turnos: 3
Equipos
  • 5008 CorDiax
Modalidades ofrecidas
  • APD
  • CAPD
  • ONLINE HDF
  • High-Flux HD
Póngase en contacto
Obtener direcciones
Contáctenos
Kalinčiakova 39
040 01 Košice
Eslovaquia

Teléfono +421 55 615 2948
Fax +421 55 622 3914
Horario de Apertura
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
7:00 - 14:00
7:00 - 14:00
7:00 - 14:00
7:00 - 14:00
7:00 - 14:00